Målarkurser


Samtal kring konst


"Ett konstverk är ett hörn av verkligheten
sett genom ett temerament" (Emile Zola)

Är det viktigt att förstå en konstnärs avsikt?
Berikar en titel konstverket eller inte?
Bär du på minnet av en bild du inte kan glömma?
om ett konstverk berör dig, vem vill du då lära känna mer;
konstnären eller dig själv?

Vi möts kring konst, reflekterar, formulerar,
uttrycker våra tankar. Vi lyssnar på varandra.
I en engagerad, öppen och fördomsfri grupp
kan konstsamtal få människor att växa.

Kursstart: Måndagen 25 september
Tid: Måndagar kl. 15-17 (varannan vecka)
Omfattning: 6x2 studietimmar
Pris: 450 kr, exklusive kurslitteratur
Kursledare: Iréne Annerud

Anmälan: Senioruniversitetet Motala-Vadstena

VÄLKOMMEN!